REGULAMENT CONCURS BATE CUPA

CE TREBUIE SĂ FACI?

Intră pe pagina de Facebook a echipei tale favorite din Cupa Ro
Fii cu ochii pe postările despre show-ul ”Bate Cupa”
Comentează în cadrul postării, susținându-ți echipa favorită
Asigură-te că dai Follow paginii respective
Apoi ești inclus în tragerea la sorți
Mult succes!
Rulează videoul
* In urma update-ului Regulamentului, următoarele articole au avut modificări: 5.4.1., 5.4.2., 5.4.6., 5.4.7., 5.4.8., 5.4.9., 5.4.10., 5.4.11., 5.4.13.

Mai jos regăsești cluburile participante. Apasă pe sigla echipei preferate pentru a ajunge pe pagina sa de Facebook.

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE “Bate Cupa”

ART. 1 – DISPOZIȚII GENERALE

1.1. Organizatorul campaniei promoționale “Bate Cupa” (în continuare „Campania Promoțională”) este societatea YZERMANN ENTERTAINMENT GRUP S.R.L., cu sediul in București, Calea Crângași nr. 6, ap 88, sector 6, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/3573/2003, având Cod Unic de Înregistrare 15276005 atribut fiscal RO, reprezentată legal prin domnul Emil Budău, cu funcția de administrator, denumită în continuare „Organizatorul”.

1.2. Scopul prezentei Campanii promoționale îl reprezintă promovarea activităților desfășurate de Organizator. Participarea la prezenta Campanie promoțională nu implică achitarea de către participanți a unei taxe de participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară și nici majorarea prețului pe care produsul sau serviciul l-a avut anterior.

1.3. Prin simpla participare la Campania Promoțională, se prezumă că Participanții au cunoștință și acceptă necondiționat termenii și condițiile prezentului Regulament de organizare și desfășurare a prezentei Campanii Promoționale (denumit în continuare “Regulamentul”).

1.4. Regulamentul oficial al Campaniei Promoționale este disponibil, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei Promoționale, pe website-ul Campaniei Promoționale (www.batecupa.ro, www.bate-cupa.ro), precum și prin accesarea link-ului indicat în cadrul postărilor de pe Paginile de Facebook ale echipelor de fotbal calificate în grupele competiției „Cupa României Betano”, ediția 2023-2024, referitoare la Campania promoțională.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei Promoționale. Orice modificare/completare adusă prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea lor pe website-ul Campaniei Promoționale, cu cel puțin 24 de ore anterior intrării lor în vigoare. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către participanți, cât timp acestea sunt anunțate conform prezentului paragraf.

ART. 2 – DURATA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI PROMOȚIONALE

2.1. Campania Promoțională se va desfășura în perioada 23.02.2024 – 08.06.2024.

2.2. Campania Promoțională este compusă din 3 (trei) concursuri:

 • un (1) Concurs de eligibilitate pentru șansa la premiul de un milion de lei,
 • un (1) Concurs pentru șansa la premiul de un milion de lei,
 • un (1) Concurs pentru 4 premii a câte 1.000 euro fiecare premiu.

Concursul de eligibilitate pentru șansa la premiul de un milion de lei va avea loc la în perioada 23.02.2024 – 22.04.2024.

Concursul pentru șansa la premiul de un milion de lei va avea loc la în data de 15.05.2024.

Concursul pentru 4 premii a câte 1.000 euro fiecare premiu va avea loc la în perioada 23.02.2024 – 08.06.2024.

2.3. Campania Promoțională este organizată și se desfășura online, pe paginile oficiale de Facebook („Paginile de Facebook”), precum și pe stadionul unde va avea loc finala Cupei României Betano, locație care va fi anunțată de către Organizator în timp util.

ART. 3 – DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții poate participa la Campania Promoțională:

 1. a) Are vârsta de 18 ani împliniți;
 2. b) Are domiciliul sau rezidența în România.

3.2. Nu pot participa la Campania Promoțională următoarele categorii de persoane:

 1. angajații Organizatorului, precum și afinii sau rudele acestora până la gradul 2 inclusiv;
 2. angajații entităților/societăților implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei Promoționale, precum și afinii sau rudele acestora până la gradul 2 inclusiv;
 • persoanele fizice implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campanie Promoționale și afinii sau rudele acestora până la gradul 2 inclusiv;
 1. persoanele care au licență de sportiv profesionist sau au încheiat (anterior sau pe perioadă desfășurării Campaniei Promoționale) un contract pentru desfășurarea de activități sportive cu o structură sportivă în baza un contract individual de muncă, un contract de activitate sportivă sau orice contract care presupune desfășurarea de activități sportive cu titlu de profesionist.

3.3. Nu pot participa la Campania Promoțională persoanele care nu îndeplinesc toate condițiile și nu parcurg toate etapele comunicate în anunțul de Campanie Promoțională.

3.4. Organizatorul poate verifica oricând măsura in care o persoana respecta prezentul Regulament. In cazul în care Organizatorul constata sau ii sunt aduse la cunoștință (a) încălcări sau nerespectări ale Regulamentului sau nerespectări ale condițiilor impuse pentru participarea in Campanie, sau (b) indicii de practici suspecte, ilicite, frauda, sabotaj sau perturbare, ori tentative ale acestora, de orice tip la adresa, imaginea sau reputația entităților/societăților implicate în realizarea activităților legate de organizarea și desfășurarea Campaniei Promoționale, Organizatorului sau a celorlalte părți implicate, Organizatorul poate proceda la suspendarea/anularea drepturilor, beneficiilor sau premiilor după caz, și/sau descalificarea Participanților implicați, chiar și a câștigătorilor. În toate cazurile în care exercită această prerogativă, Organizatorul nu datorează nicio despăgubire de orice natură sau plata participantului descalificat.

ART. 4 – ÎNSCRIEREA ÎN CAMPANIA PROMOȚIONALĂ

4.1. Înscrierea valabilă în Campania Promoțională se va efectua:

 1. pentru Concursul de eligibilitate pentru șansa la premiul de un milion de lei va avea loc la în perioada 23.02.2024 – 22.04.2024.
 2. pentru Concursul pentru 4 premii a câte 1.000 euro fiecare premiu va avea loc la în perioada 23.02.2024 – 08.06.2024.

4.2. Înscrierea valabilă în Campania Promoțională a participanților care îndeplinesc condițiile prevăzute în Art. 3 din prezentul Regulament, se va efectua în perioadele menționate mai sus și constă în următoarele acțiuni cumulative, aplicabile ambelor Concursuri:

–  participanții trebuie să posteze cel puțin un comentariu la o postare de pe contul oficial al oricărui club de fotbal dintre cele 24 calificate în grupele competiției „Cupa României Betano” referitoare la show-ul „Bate Cupa” și care conțin link către acest Regulament. Detalii cu privire la cluburile calificate în grupele competiției „Cupa României Betano” se regăsesc pe site-ul Federației Române de Fotbal;

–  comentariul trebuie să conțină o formulă de suport al echipei de fotbal pe al cărei pagina de Facebook este postat comentariul;

–  participantul care postează comentariul trebuie sa fie urmăritor al paginii de Facebook al clubului de fotbal unde postează comentariul.

4.3. Organizatorul nu poate fi făcut responsabil de către terțe persoane cu privire la răspunsurile postate, responsabilitatea revenind în exclusivitate participantului. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica participanții care lasă comentarii cu conținut ofensator, care prezintă acte de violență, prezintă nuditate sau aduc atingere imaginii și reputației Organizatorului sau colaboratorilor/partenerilor săi și să elimine de pe pagina astfel de comentarii, care nu vor fi luate în calcul pentru tragerile la sorți efectuate în vederea desemnării câștigătorilor.

4.4. Un participant are dreptul de a posta unul sau mai multe comentarii la aceeași postare sau la postări diferite ale unui sau mai multor cluburi de fotbal. Chiar daca un participant postează mai multe comentarii la aceeași postare sau la postări diferite, ale unui sau mai multor cluburi de fotbal, acesta va fi inclus o singură dată în cadrul tragerilor la sorți ce vor avea loc pentru desemnarea câștigătorilor.

ART. 5 – MECANICA CAMPANIEI, PREMIILE ȘI DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

5.1. Comentariile postate de participanți, conform art. 4 de mai sus, vor fi luate în considerare în cadrul tragerilor la sorți pentru stabilirea câștigătorilor Concursurilor: Concursul de eligibilitate pentru șansa la premiul de un milion de lei și Concursul pentru 4 premii a câte 1.000 euro fiecare premiu.

5.2. Vor fi organizate 2 trageri la sorți separate, câte una pentru fiecare Concurs.

5.3. Concursul de eligibilitate pentru șansa la premiul de un milion de lei

5.3.1. Tragerea la sorți pentru desemnarea câștigătorilor Concursului de eligibilitate pentru șansa la premiul de un milion de lei se va efectua dintre participanții care au postat comentarii conform art. 4 de mai sus în perioada 23.02.2024 – 22.04.2024.

5.3.2. Premiile în cadrul Concursului de eligibilitate pentru șansa la premiul de un milion de lei constă în dreptul de a participa la Concursul pentru șansa la premiul de un milion de lei.

5.3.3. Tragerea la sorți va avea loc în perioada 23.04.2024 – 30.04.2024 și vor fi desemnați câștigători 4 participanți, care vor fi extrași cu ajutorul programului de extragere utilizat la nivel intern de Organizator sau, după caz, cu ajutorul unei platforme externe cu astfel de capabilități ( www.random.org sau www.tragerilasorti.ro), conform următoarelor reguli:

 1. Se va efectua o primă trage la sorți unde va fi selectat unul dintre cele 24 de cluburi de fotbal participante.
 2. Apoi, dintre postările cu privire la prezenta Campanie existente pe pagina de Facebook a clubului selectat conform punctului 1 de mai sus, se va selecta, printr-o nouă tragere la sorți, o singură postare.
 3. Ulterior, se va efectua o nouă tragere la sorți în care vor fi incluși toți participanții eligibili care au postat comentarii la postarea selectată conform punctului 2 de mai sus. În cadrul acestei extrageri se va selecta un câștigător și două rezerve ale câștigătorului.

5.3.4. Procesul descris la punctele 1-3 se va repeta de 2 ori, pentru desemnarea a încă doi câștigători, de fiecare dată fiind eliminat din tragerea la sorți prevăzută la punctul 1 din Art. 5.3.2 clubul care a fost extras deja.

5.3.5. În vederea desemnării celui de-al patrulea câștigător, extragerea prevăzută la Art. 5.3.3. se va efectua conform următoarelor reguli:

 1. Dintre postările cu privire la prezenta Campanie existente pe pagina de Facebook a clubului de fotbal care va câștiga sezonul 1 al show-ului televizat Bate Cupa organizat de către Organizator („Show-ul”), se va selecta, printr-o tragere la sorți, o singură postare.

Câștigătorul sezonului 1 al Show-ului este desemnat în baza celui mai mare număr de puncte acumulate de participanții la Show ulterior desfășurării celor 12 episoade ale Show-ului.

 1. Ulterior, se va efectua o nouă tragere la sorți în care vor fi incluși toți participanții eligibili care au postat comentarii la postarea selectată conform punctului 1 de mai sus. În cadrul acestei extrageri se va selecta un câștigător și două rezerve ale câștigătorului.

5.3.6. Câștigătorii vor fi contactați de Organizator printr-un mesaj privat în cadrul platformei de Facebook în termen de cel mult 48 de ore de la momentul extragerii, când vor fi solicitate informații cu privire la adresa de corespondență, număr de telefon, datele de identificare, precum și confirmarea faptului că participanții au împlinit vârsta de 18 ani, prin furnizarea unei copii a actului de identitate printr-un mesaj privat în cadrul platformei de Facebook a Organizatorului.

5.3.7. În cazul în care un câștigător nu poate fi validat (nu poate fi contactat și/sau nu furnizează datele și informațiile necesare pentru validarea acestuia) în termen de cel mult o (1) zi lucrătoare de la contactare, câștigătorul va pierde orice drept asupra premiului. În această situație se va apela la rezervele câștigătorului, menționate în cadrul art. 5.3.3 – art. 5.3.5 de mai sus, în ordinea extragerii acestora, și se va urma aceeași procedură de anunțare și validare (pentru evitarea oricăror dubii, contactarea rezervelor se va face în cel mult o (1) zi lucrătoare după invalidarea câștigătorului anterior, iar termenul de validare va fi tot de cel mult o (1) zi lucrătoare de la contactare).

5.3.8. În cazul în care nici câștigătorii desemnați, nici rezervele câștigătorilor nu îndeplinesc condițiile de validare, premiul nu va fi acordat.

5.4. Concursul pentru șansa la premiul de un milion de lei

5.4.1. Cei 4 participanți desemnați câștigători în cadrul Concursului de eligibilitate pentru șansa la premiul de un milion de lei vor fi invitați pe terenul de fotbal, în timpul finalei competiției Cupei României Betano, din data de 15.05.2024, și vor avea la dispoziție câte o încercare pentru a trimite mingea de la colțul terenului până pe o țintă aflată la mijlocul terenului.

5.4.2. Ținta aflată la mijlocul terenului va fi formată din 7 zone concentrice numerotate de la margine spre centru astfel: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, și punctul central al țintei marcat cu numărul 100 care are un diametrul de 100 cm.

5.4.3. Pentru a executa încercare pentru a trimite mingea de la colțul terenului până pe o țintă aflată la mijlocul terenului, participanții nu au voie să efectueze nicio repetiție (șut de încercare) pe terenul respectiv, în ziua finalei competiției Cupei României Betano. Participanții trebuie să participe personal, nu pot desemna o altă persoană în locul lor.

5.4.4. În cazul in care unul dintre participanți nu se prezintă în locul și la ora comunicată, acea încercare este anulată.

5.4.5. Pentru a participa în cadrul Concursului pentru șansa la premiul de un milion de lei, participanții trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere ca nu au licență de sportiv profesionist sau nu au încheiat (anterior sau pe perioadă desfășurării Campaniei Promoționale) un contract pentru desfășurarea de activități sportive cu o structură sportivă în baza un contract individual de muncă, un contract de activitate sportivă sau orice contract care presupune desfășurarea de activități sportive cu titlu de profesionist.

5.4.6. În cazul în care mingea șutată de un participant de la colțul terenului se oprește pe una dintre zonele concentrice ale țintei aflată la mijlocul terenului (pe oricare zonă cu excepția punctului central al țintei marcat cu numărul 100), participantul va câștiga următoarele premii în funcție de zona țintei unde mingea se va opri:

(i) dacă mingea se oprește în zona marcată cu numărul 10, participantul va câștiga un premiu în cuantum de 1.000 lei (o mie de lei), sumă brută;

(ii) dacă mingea se oprește în zona marcată cu numărul 20, participantul va câștiga un premiu în cuantum de 2.000 lei (o mie de lei), sumă brută;

(iii) dacă mingea se oprește în zona marcată cu numărul 30, participantul va câștiga un premiu în cuantum de 3.000 lei (o mie de lei), sumă brută;

(iv) dacă mingea se oprește în zona marcată cu numărul 40, participantul va câștiga un premiu în cuantum de 4.000 lei (o mie de lei), sumă brută;

(v) dacă mingea se oprește în zona marcată cu numărul 50, participantul va câștiga un premiu în cuantum de 5.000 lei (o mie de lei), sumă brută;

(vi) dacă mingea se oprește în zona marcată cu numărul 60, participantul va câștiga un premiu în cuantum de 6.000 lei (o mie de lei), sumă brută;

(vii) dacă mingea se oprește în zona marcată cu numărul 80, participantul va câștiga un premiu în cuantum de 8.000 lei (o mie de lei), sumă brută;

5.4.7. În cazul în care mai mulți participanți vor reuși să trimită mingea de la colțul terenului pe una dintre zonele menționate la art. 5.4.6., fiecare participant va primi câte un premiu în cuantumul indicat la art. anterior. De exemplu, dacă 3 participanți trimit mingea pe zona numerotată cu numărul 50, fiecare dintre cei 3 participanți va primi câte un premiu în cuantum de 5.000 lei.

5.4.8. În cazul în care mingea șutată este trimisă între două dintre zonele menționate la art. 5.4.6., se va considera că mingea a fost trimisă pe zona pe care minge acoperă cea mai mare suprafață dintre cele două zone. În cazul în care mingea acoperă în mod egal suprafața celor două zone, se va considera că mingea acoperă zona cu marcată cu numărul cel mai mic și premiul va fi acordat în raport cu acea zonă.

5.4.9. În cazul în care mingea șutată de un participant de la colțul terenului se oprește în interiorul cercului marcat cu numărul 100, participantul va câștiga un premiu de 1.000.000 lei (un milion de lei ), sumă brută. În cazul în care punctul de contact al mingii cu ținta este pe linia cercului marcat cu numărul 100 sau în exteriorul acestuia, participantul va primi un premiu de 8000 lei.

5.4.10. În cazul în care mai mulți participanți vor reuși să trimită mingea de la colțul terenului până pe ținta aflată la mijlocul terenului marcată cu numărul 100, premiu de 1.000.000 lei (un milion de lei), sumă brută, se va împărți în mod egal între aceștia.

5.4.11.  În cazul in care niciunul dintre cei 4 participanți nu va trimite mingea de la colțul terenului până pe ținta marcată cu numărul 100 sau pe una dintre zonele concentrice aflate pe ținta de la mijlocul terenului, premiile nu se va acorda și vor rămâne în posesia Organizatorului.

5.4.12. Pentru validarea câștigătorilor, acestora le vor fi solicitate informații cu privire la datele de identificare, în vederea confirmării identității acestuia, prin furnizarea unei copii a actului de identitate, precum și indicarea unui cont bancar valid pentru transmiterea premiului.

5.4.13. În cazul în care câștigătorul nu poate fi validat (nu furnizează informațiile și documentele necesare), câștigătorul va pierde orice drept asupra premiului. În acest caz, premiul sau partea corespunzătoare acestuia din premiu va rămâne în posesia Organizatorului.

5.4.14. Având în vedere locul și modalitatea de desfășurare a Concursului pentru șansa la premiul de un milion de lei, acesta este prin natura sa un eveniment public. Participarea la Concursul pentru șansa la premiul de un milion de lei a persoanelor eligibile conform art. 5.4.1. de mai sus este voluntară.

5.4.15. De asemenea, participarea la Concursul pentru șansa la premiul de un milion de lei poate presupune realizarea unor materiale foto/video de către Organizator, cu participanții/câștigătorii, respectiv a unui interviu cu câștigătorii, după caz, care pot fi publicate de Organizator pe website-ul oficial propriu, pe canalele oficiale proprii de social media sau pe website-urile partenere ale Organizatorului, în scopul anunțării publice a câștigătorilor relevanți.

În acest context, participarea la Concursul pentru șansa la premiul de un milion de lei va presupune prelucrarea anumitor date cu caracter personal ale participanților/câștigătorilor, de exemplu numele, respectiv imaginea. În această situație, va fi solicitat consimțământul/acordul participanților la Concursul pentru șansa la premiul de un milion de lei anterior desfășurării acestuia.

5.4.16. Câștigătorii premiilor oferite în cadrul Concursului pentru șansa la premiul de un milion de lei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în alte bunuri a premiilor și nici nu pot schimba caracteristicile acestora.

5.4.17. Pentru acordarea Premiului, câștigătorul trebuie sa respecte toate prevederile acestui Regulament și să pună la dispoziție Organizatorului toate informațiile cerute în vederea validării și remiterii premiului.

5.4.18. Premiul va fi plătit câștigătorilor în termen de 14 zile de la finalizarea procesului intern de validare al câștigătorilor al Organizatorului.

5.4.19. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care participanții la Campania Promoțională nu pot intra în posesia premiului.

ART. 6 – TAXE SI IMPOZITE

6.1 Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile în bani acordate în cadrul Concursului pentru 4 premii a câte 1.000 euro fiecare premiu câștigătorilor, în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

6.2 Pentru premiul de 1 milion de lei acordat în cadrul Concursului pentru șansa la premiul de un milion de lei, în eventualitatea în care acesta este câștigat, organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat de câștigători, în conformitate cu prevederile art. 77 alin (4) din Codul Fiscal aprobat prin legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data la care Asigurătorul a efectuat plata sumei câștigate.

ART 7 – LIMITAREA RĂSPUNDERII

7.1. Organizatorii sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campaniei Promoționale.

7.2. Organizatorii Campanie Promoționale nu vor avea nicio răspundere și nu vor putea fi implicați în niciun litigiu legat de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participanți în legătura cu această Campanie Promoțională.

7.3. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei intrări în cadrul acestei promoții, decizia Organizatorului este definitivă.

7.4. Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorilor. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile Companiei Promoționale sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei Promoționale.

ART. 8 – ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CAMPANIE PROMOȚIONALE

8.1. Campania Promoțională va putea fi întreruptă/încetată înainte de termen în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului determinată de imposibilitatea de a o continua din motive independente de voința sa.

8.2. În situația apariției vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul va anunța participanții cu privire la noile circumstanțe în cel mai scurt timp posibil.

8.3. Situațiilor avute în vedere la pct. 7.2 le sunt asimilate și hotărâri ale instanțelor judecătorești precum și acte ale autorităților publice competente, cu impact asupra Campaniei Promoționale.

8.4. În situațiile avute în vedere la pct. 7.1 – 7.3, Organizatorul nu mai are nicio obligație către participanți cu privire la returnarea unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau alte asemenea.

ART. 9 – LITIGII

9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei Promoționale se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București.

9.2 Eventualele reclamații legate de derularea Campanie Promoționale se pot trimite pe adresa Organizatorului, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data anunțării publice a câștigătorilor. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamație.

ART. 10 – ALTE CLAUZE

10.1. Kaizen Gaming International Limited (în continuare ”Betano”) va avea calitatea de sponsor al Campaniei Promoționale. În nicio situație și sub niciun aspect, nu se va putea considera că Betano are calitate de co-organizator al prezentului Concurs.

10.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau reputația Organizatorului sau a colaboratorilor/partenerilor săi sau desfășurarea Campaniei.

 

Organizatorul:

SC YZERMANN ENTERTAINMENT GRUP SRL

Prin împuternicit,

Emil Budau